BC


           Bowlingclub Rubens

BC  RUBENS 2018 2019START DE EERSTE WEEK VAN SEPTEMBER

Laat jullie papier van uw ziekenfonds bij iemand van het bestuur invullen en krijg zo een stukje van uw lidgeld terugbetaald.